Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Раднево, ул.“Заводска” №6

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Раднево“: „Жилищен блок №17, гр.Раднево, ул.“Заводска” №6”
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и плосък покрив и покрив на асансьорни шахти, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.
Разгънатата застроена площ на блока е 9178 м2.