Проекти

Саниране на сграден фонд

Саниране на сграден фонд на ГРС Стамболийски и АГРС Раковски. Възложител Булгартрансгаз ЕАД