Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр.Сандански, ул."Солидарност" №3

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански" , гр.Сандански, ул."Солидарност" №3“
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на топлоизолация в подпокривно пространство, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.Блокът е с височина 34,2 м.
Разгънатата застроена площ на блока е 3583 м2.