Проекти

Ремонт на Административна (нова) сграда на община Велинград

“Въвеждане за мерки за енергийна ефективност в Административна сграда на община Велинград /нова сграда/ с адрес: град Велинград, УПИ XI - 6450, кв.141, бул. „Хан Аспарух” №35“
Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020г".
Дейностите включени в обхвата на проекта са: изпълнение на топлоизолационна система по фасадни стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт и отводняване на покрив, ремонт на част от електрическата система, направа на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, изграждане на отоплителна система, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение, монтаж на подемна платформа др.
Разгънатата застроена площ на сградата е 2899 м2.