Проекти

От учредяването си до днес "Техно Строй България" ООД е постоянен участник в конкурси за възлагане на обществени поръчки за строителство и търгове, финансирани от международни институции, държавни и частни инвеститори. 

Компанията има опит и в изпълнението на специални обществени поръчки, регламентирани съгласно Закона за класифицираната информация.

Сред нашите обекти са: