Проекти

Строително монтажни работи в хале Булдозери.

Строително-монтажни работи в хале Булдозери. Демонтаж и монтаж на 3500 кв.м. фасадни панели.
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД;