Проекти

Спортна зала Орловец, гр. Габрово

Благоустрояване района около Спортна зала Орловец.Изграждане на нова детска площадка и 3200 кв.м. настилка от щампован бетон.
По проект за рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в гр. Габрово. Възложител – Община Габрово в рамките на проект “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.