Проекти

Обезопасяване външен достъп до ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Цялостно ограждане за обезопасяване на външен достъп до ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД . Възложител – ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Демонтиране на 2218м съществуваща ограда и изграждане на нова с осветителна инсталация и портали за достъп.