Проекти

Почистване на преливно езеро в „ТЕЦ МИ 2“ ЕАД.

Проектът включва почистване на преливно езеро от наноси и излишна растителност с общ обем 27400 м3.